KOKOUSKUTSU

PUHOKSEN VESA RY:N

S Y Y S K O K O U S


Pidetään su. 29.11.2015 klo 18.00
Puhoksen Seurojentalolla

Käsitellään sääntömääräiset asiat

TERVETULOA!  JOHTOKUNTA

LATUPOHJATALKOOT

Kunnostamme latupohjia tulevalle hiihtokaudelle lauantaina 14.11.2015

Lähtö Seurojentalolta klo 9.00 ja kahvit työn jälkeen!

TERVETULOA!